Wzrost dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami

Wzrost dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami

W 2023 r. wzrosły kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. O takie dodatki mogą w każdym miesiącu wnioskować firmy i organizacje, które zatrudniają w swojej firmie na podstawie umowy o pracę osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wsparcia pracodawcom zapewnia Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość kwot dofinansowań zależna jest od […]

Czytaj dalej…

Firma bez barier – także dla osób z niepełnosprawnościami

Firma bez barier – także dla osób z niepełnosprawnościami

Pracujemy w różnorodnych środowiskach, mówimy różnymi językami, często mamy różne przekonania, a każdy z nas swoje specyficzne, indywidualne potrzeby. Wielkim wyzwaniem pracodawców jest więc stworzenie inkluzywnych miejsc pracy, które spełnią oczekiwania pracowników, zapewniając im równe traktowanie i możliwości rozwoju. Dotyczy to m.in. osób z niepełnosprawnościami.  Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2020 r. […]

Czytaj dalej…

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu