Fundacja Poland Business Run

poland business run

Często środki uzyskane z NFZ i PFRON nie wystarczają na zakup sprzętu ortopedycznego, dlatego warto skorzystać z pomocy oferowanej przez organizacje pozarządowe. Podmiotem, który specjalizuje się we wspieraniu osób z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, jest Fundacja Poland Business Run.

Dzięki corocznej charytatywnej sztafecie biznesowej, w której bierze udział kilkadziesiąt tysięcy pracowników firm i korporacji, pomoc trafia do potrzebujących osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Od początku istnienia Fundacja wspiera swoich beneficjentów finansowo w zakresie rehabilitacji i zakupu protez oraz sprzętu ortopedycznego.

Jak zostać beneficjentem Fundacji Poland Business Run?

 1. Wejdź na stronę Fundacji.
 2. Wypełnij wniosek pomocowy.
 3. Skompletuj i dołącz do wniosku niezbędne załączniki (dostępne do pobrania na stronie):
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię dokumentacji medycznej,
  • specyfikację protezy w przypadku starania się o dofinansowanie do niej,
  • kosztorys lub fakturę proforma sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, protezy, rehabilitacji.
 1. Wyślij go na adres Fundacji:

  Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków
 1. Poczekaj na kontakt ze strony Fundacji (zgodnie z regulaminem Fundacja nie ma obowiązku kontaktowania się ze wszystkimi osobami. Fundacja kontaktuje się w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub w celu dokładniejszego rozpoznania sytuacji wnioskodawcy).

Regulamin uzyskania pomocy dostępny jest tutaj.

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu