Kim są Trenerzy Wsparcia?

Trenerzy Wsparcia to autorski projekt Fundacji Poland Business Run, zajmującej się pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym po amputacjach.

Kim są Trenerzy Wsparcia?

Trenerzy Wsparcia to osoby po amputacji lub z inną niepełnosprawnością ruchową, które po wypadku lub chorobie wróciły już do codzienności. Doskonale rozumieją każdy etap związany z oswajaniem nowej rzeczywistości. Są w stanie wczuć się w potrzeby głównych odbiorców projektu – osób, które oczekują na zabieg amputacji lub są tuż po nim.

Trenerzy Wsparcia, poruszając się o protezie lub na wózku aktywnym, wcielają się w rolę mobilnego asystenta osoby potrzebującej pomocy i są gotowe podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Komu może pomóc Trener Wsparcia?

Inicjatywa przeznaczona jest dla osób:

  1. stojących w obliczu amputacji lub będących tuż po zabiegu odjęcia kończyny,
  2. będących na początku drogi związanej z powrotem do życia sprzed amputacji,
  3. potrzebujących wsparcia i motywacji do dalszego leczenia,
  4. które w wyniku wypadku zmuszone są poruszać się na wózku.

Jakiej pomocy może udzielić Trener Wsparcia?

Trenerzy Wsparcia, poza własnym doświadczeniem, dysponują także wiedzą zdobytą podczas serii szkoleń. Wszyscy Trenerzy, poprzez udział w specjalistycznych kursach, są odpowiednio przygotowani do pracy, nabyli odpowiednie kompetencje i zostali wyposażeni w narzędzia potrzebne do codziennej pracy z osobami amputowanymi.

Trenerzy Wsparcia oferują pomoc w nauczeniu się radzenia sobie z codziennymi czynnościami, znalezieniu optymalnych rozwiązań dla powstających problemów i oswajaniu nowej rzeczywistości.

  • Wskazują źródła finansowania protez lub sprzętu ortopedycznego.
  • Pomagają przejść przez formalności w instytucjach publicznych, takich jak PFRON, NFZ, ZUS.
  • Motywują, wspierają i wsłuchują się w problemy podopiecznych, szukając najlepszych rozwiązań.
  • Na własnym przykładzie pokazują, jak poradzić sobie z nową rzeczywistością.

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu