Wzrost dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami

W 2023 r. wzrosły kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. O takie dodatki mogą w każdym miesiącu wnioskować firmy i organizacje, które zatrudniają w swojej firmie na podstawie umowy o pracę osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wsparcia pracodawcom zapewnia Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość kwot dofinansowań zależna jest od posiadanego stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianego pracownika. 

Od stycznia 2023 r. kwoty dofinansowań ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności pracownika wzrosły od 50 zł do nawet 450 zł miesięcznie. 

Wysokość stawek dofinansowań dla pracodawców wynoszą obecnie:

  • 2400 zł – przy zatrudnieniu pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  • 1350 zł – przy zatrudnieniu pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 500 zł – przy zatrudnieniu pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zmianom nie uległy wysokości dodatków do zatrudnienia osób posiadających tzw. schorzenia specjalne, tj. niepełnosprawności spowodowane chorobą psychiczną (02-P), niepełnosprawność intelektualną (01-U), całościowe zaburzenie rozwojowe (12-C), epilepsję (06-E), a także niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O). W przypadku zatrudnienia pracownika posiadającego jeden z powyższych rodzajów niepełnosprawności, pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w zwiększonej wysokości. Wsparcie wynosi od 1100 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, 2250 zł umiarkowanego, a w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności w stopniu znacznym nawet 3600 zł comiesięcznego dofinansowania do zatrudnienia. 

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu