Instytucje publiczne

instytucje publiczne

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową albo po amputacji, możesz wnioskować o wsparcie przy zakupie protezy do instytucji publicznych – NFZ i PFRON. Jakie dokumenty będą potrzebne, gdzie należy je złożyć i ile środków można otrzymać?

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Jeśli jesteś osobą po amputacji, w pierwszej kolejności postaraj się o dofinansowanie protezy ze środków NFZ. Jak to zrobić?

 1. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym, który skieruje Cię do lekarza specjalisty (jeśli posiadasz znaczny stopień niepełnosprawności, nie potrzebujesz skierowania).

  Podczas wizyty u specjalisty otrzymasz zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne wskazane dla Twojej niepełnosprawności. Tu sprawdzisz, jaki specjalista może wystawić Ci zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne.
 1. Potwierdź zlecenie

  Potwierdzenie zlecenia może odbyć się automatycznie podczas wizyty u lekarza lub innej osoby upoważnionej wystawiającej zlecenie.

  Wystarczy jedna wizyta, a Twoje zlecenie będzie potwierdzone i gotowe do realizacji! Szczegółowy opis procedury znajdziesz tutaj.
 1. Wizyta w pracowni ortopedycznej

  Ze zleceniem udaj się z nim do pracowni ortopedycznej świadczącej usługi w ramach NFZ, jeśli spełnia Twoje oczekiwania i możliwości. W przypadku, gdy cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, będziesz zobowiązany pokryć różnicę z własnych środków lub korzystając z innych źródeł finansowania (o tym dalej).

  Lista pracowni ortopedycznych dostępna jest tutaj.

  Przydatna informacja! Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci mają zniesione limity na dofinansowanie z NFZ, co oznacza, że nie muszą czekać na to, aby minął odpowiedni termin na otrzymanie kolejnego dofinansowania.
 1. Ile środków otrzymasz z NFZ?

  Zestawienie wysokości świadczeń na dane wyroby ortopedyczne dostępne jest tutaj.

Wsparcie z PCPR lub MOPS

Jeśli wybrane przez Ciebie zaopatrzenie medyczne kosztuje więcej niż przewiduje dofinansowanie z NFZ, możesz postarać się o środki z PFRON. Jak je zdobyć?

 1. Aby starać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON musisz spełniać następujące kryteria:
  • posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wykazywać miesięczne dochody (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku), które nie przekraczają 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto zmienia się co kwartał.

  Przydatna informacja! Tutaj możesz sprawdzić bieżącą wartość średniego wynagrodzenia brutto.
 1. Ile środków można uzyskać?

  Maksymalne dofinansowanie z MOPS/PCPR wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 2. PCPR (w powiecie) lub MOPS (w miastach na prawach powiatu, np. Kraków) określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

  Skontaktuj się ze swoim oddziałem PCPR i zapytaj o obowiązujące w tym roku szczegóły! Adres Twojego PCPR znajdziesz tutaj

  Zgłaszając się do swojego oddziału PCPR lub MOPS pamiętaj o dowodzie osobistym i dokumencie potwierdzającym niepełnosprawność (orzeczenie).AKTYWNY SAMORZĄD – program finansowany ze środków PFRON, realizowany przez PCPR/MOPS

Jeśli jesteś osobą uczącą się lub pracującą (w oparciu i umowy o pracę, zlecenie, prowadzisz zarejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą) pomiędzy 18 a 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn) rokiem życia, możesz starać się o dofinansowanie protezy z programu “Aktywny Samorząd”. 

W przypadku, gdy nie spełniasz powyższych kryteriów, ale udokumentujesz swoją aktywność w zakresie edukacji (np. szkoleń zawodowych), sportu lub pracy (np. będąc na emeryturze), również możesz starać się o dofinansowanie z programu “Aktywny Samorząd”. Jakie dokumenty przygotować?

1. Aby złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami, skontaktuj się ze swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W zależności od powiatu wzory wniosków i lista wymaganych dokumentów mogą się różnić.

Przykładowymi dokumentami są:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

2. Wnioski przyjmowanie są zwykle od marca do końca sierpnia. W uzasadnionych przypadkach można starać się o przywrócenie terminu składania wniosku. Z dofinansowania można skorzystać raz na 3 lata.

3. Ile środków można uzyskać?

Z programu “Aktywny Samorząd” można uzyskać dofinansowanie do protez na trzecim poziomie jakości. O jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie do protezy: w zakresie ręki – 13.200 zł, – przedramienia – 28.600 zł, – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł, – na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł, – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł, – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

4. Jeśli potrzebujesz droższej protezy na IV poziomie jakości, możesz starać się o jej dofinansowanie w zwiększonej wysokości. W związku z tym we wniosku wpisz wyższą kwotę wnioskowaną oraz dołącz wycenę protezy z adnotacją, że jest to proteza na IV poziomie jakości. Pamiętaj, aby we wniosku odpowiednio uzasadnić potrzebę posiadania lepszej jakości protezy, potrzebnej do zwiększenia zdolności do pracy. Wysokość dofinansowania nie może być większa więcej niż trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

Na skróty! Skorzystaj z elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia PFRON i dowiedz się wszystkiego przez internet.

Tutaj sprawdzisz jednostkę odpowiedzialną za program “Aktywny Samorząd” w Twoim regionie.

Inne dofinansowania

Sprawdź, z jakich innych dofinansowań z PFRON możesz skorzystać. Wniosek o dofinansowanie z PFRON możesz złożyć przez Internet za pomocą strony PFRON.

Więcej informacji w Informatorze ZUS.

Ulotka o dofinansowaniach do protez.

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu