Instytucje publiczne

instytucje publiczne

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową albo po amputacji, możesz wnioskować o wsparcie przy zakupie protezy do instytucji publicznych – NFZ i PFRON. Jakie dokumenty będą potrzebne, gdzie należy je złożyć i ile środków można otrzymać?

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Jeśli jesteś osobą po amputacji, w pierwszej kolejności postaraj się o dofinansowanie protezy ze środków NFZ. Jak to zrobić?

 1. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym, który skieruje Cię do ortopedy (jeśli posiadasz znaczny stopień niepełnosprawności, nie potrzebujesz skierowania).

  Podczas wizyty u specjalisty otrzymasz zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne wskazane dla Twojej niepełnosprawności.
 1. Potwierdź zlecenie

  Potwierdzienie zlecenia może odbyć się automatycznie podczas wizytu u lekarza lub innej osoby upoważnionej (np. fizjoterapeuty) wystawiającej zlecenie.

  Wystarczy jedna wizyta, a Twoje zlecenie będzie potwierdzone i gotowe do realizacji! Szczegółowy opis procedury znajdziesz tutaj.
 1. Wizyta w pracowni ortopedycznej

  Ze zleceniem udaj się z nim do pracowni ortopedycznej świadczącej usługi w ramach NFZ, jeśli spełnia Twoje oczekiwania i możliwości. W przypadku, gdy cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, będziesz zobowiązany pokryć różnicę z własnych środków lub korzystając z innych źródeł finansowania (o tym dalej).

  Lista pracowni ortopedycznych dostępna jest tutaj.

  Przydatna informacja! Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci mają zniesione limity na dofinansowanie z NFZ, co oznacza, że nie muszą czekać na to, aby minął odpowiedni termin na otrzymanie dofinansowania.
 1. Ile środków otrzymasz z NFZ?

  Zestawienie wysokości świadczeń na dane wyroby ortopedyczne dostępne jest tutaj.Wsparcie z PCPR lub MOPS

Jeśli wybrane przez Ciebie zaopatrzenie medyczne kosztuje więcej niż przewiduje dofinansowanie z NFZ, możesz postarać się o środki z PFRON. Jak je zdobyć?

 1. Aby starać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON musisz spełniać następujące kryteria:
  • posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wykazywać miesięczne dochody (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku), które nie przekraczają 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto zmienia się co kwartał.

  Przydatna informacja! Tutaj możesz sprawdzić bieżącą wartość średniego wynagrodzenia brutto.
 1. Ile środków można uzyskać?

  Maksymalne dofinansowanie z MOPS/PCPR wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 2. PCPR (w powiecie) lub MOPS (w miastach na prawach powiatu, np. Kraków) określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

  Skontaktuj się ze swoim oddziałem PCPR i zapytaj o obowiązujące w tym roku szczegóły! Adres Twojego PCPR znajdziesz tutaj

  Zgłaszając się do swojego oddziału PCPR lub MOPS pamiętaj o dowodzie osobistym i dokumencie potwierdzającym niepełnosprawność (orzeczenie).AKTYWNY SAMORZĄD – program finansowany ze środków PFRON, realizowany przez PCPR/MOPS

Jeśli jesteś osobą uczącą się lub pracującą (w oparciu i umowy o pracę, zlecenie, prowadzisz zarejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą) pomiędzy 18 a 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn) rokiem życia, możesz starać się o dofinansowanie protezy z programu “Aktywny Samorząd”. 

W przypadku, gdy nie spełniasz powyższych kryteriów, ale udokumentujesz swoją aktywność w zakresie edukacji (np. szkoleń zawodowych), sportu lub pracy (np. będąc na emeryturze), również możesz starać się o dofinansowanie z programu “Aktywny Samorząd”

 1. Jakie dokumenty przygotować?

  Aby złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami, skontaktuj się ze swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W zależności od powiatu wzory wniosków i lista wymaganych dokumentów mogą się różnić.

  Przykładowymi dokumentami są:
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  • zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.
 1. Wnioski przyjmowane są od 1.03.2020 do 31.08.2020. Z dofinansowania można skorzystać raz na 3 lata. W uzasadnionych przypadkach można starać się o przywrócenie terminu składania wniosku.
 1. Ile środków można uzyskać?

  Z programu “Aktywny Samorząd” można uzyskać dofinansowanie do protez na trzecim poziomie jakości. O jakich kwotach mowa?

  W zakresie ręki – 9000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł.

  Jeśli potrzebujesz droższej protezy na IV poziomie jakości, możesz starać się o jej dofinansowanie w zwiększonej wysokości. W związku z tym we wniosku wpisz wyższą kwotę wnioskowaną oraz dołącz wycenę protezy z adnotacją, że jest to proteza na IV poziomie jakości. Pamiętaj, aby we wniosku odpowiednio uzasadnić potrzebę posiadania lepszej jakości protezy.

  Na skróty! Skorzystaj z elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia PFRON i dowiedz się wszystkiego przez internet.

Tutaj sprawdzisz jednostkę odpowiedzialną za program “Aktywny Samorząd” w Twoim regionie.Inne dofinansowania

Sprawdź, z jakich innych dofinansowań z PFRON możesz skorzystać. Wniosek o dofinansowanie z PFRON możesz złożyć przez Internet za pomocą strony PFRON.

Więcej informacji w Informatorze ZUS.

2021

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu