Za nami I Forum Amputacji. Konferencja odbyła się online

forum amputacji

12 października odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Amputacje – wyzwania i rzeczywistość XXI wieku”. Podczas Forum Amputacji przewidziano sesje tematyczne, analizę wybranych przypadków oraz szkolenia praktyczne. Z powodu obecnej sytuacji event miał formę bezpiecznego spotkania online.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy krakowskiego Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, specjalizującego się w kompleksowej rehabilitacji osób po amputacji, oraz Fundacji Poland Business Run, skupionej na pomocy tej grupie. Problem „Amputacje – wyzwania i rzeczywistość XXI wieku” podjęli specjaliści z różnych dziedzin.

W pierwszej sesji dr Maciej Chwała przedstawił amputacje z perspektywy historycznej, przeprowadził nas przez kolejne wieki i postępy w chirurgii, pokazując jak na przełomie lat praktyka amputacji zmieniała się, doprowadzając do formy zabiegu, który znamy obecnie. Dr Sebastian Borys zaprezentował holistyczne podejście do tematyki stopy cukrzycowej, a dr Wojciech Mrowiecki najważniejsze możliwości chirurgii naczyniowej w celu zapobiegania amputacji kończyn dolnych – komentuje dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione, koordynator konferencji.

Druga sesja została poświęcona roli interdyscyplinarnego zespołu w terapii pacjenta po amputacji. Pierwsza prelekcja w tym bloku dotyczyła terapii lustrzanej w podejściu klinicznym. Następnie omówiono technologię leja protezowego, komplikacje leczenia rany po amputacji, najnowsze podejście do terapii trudno gojących się ran, a także psychologiczne konsekwencje utraty kończyny. Kolejna prelekcja objęła fizjoterapię i pracę z pacjentem po amputacji na podstawie prezentacji przypadku.

Uczestnicy konferencji połączyli się również na żywo z Instytutem Johns Hopkins Medicine w Baltimore, USA, którego przedstawicielka mówiła o roli interdyscyplinarnego zespołu w leczeniu pacjenta po amputacji i przygotowaniu go to zaprotezowania.

Duże zespoły, składające się z fizykoterapeutów, terapeutów zajęciowych, protetyków, psychologów rehabilitacyjnych, fizjoterapeutów (lekarzy rehabilitacji) i innych ekspertów medycznych, mają kluczowe znaczenie dla ułatwienia powrotu do zdrowia osób, które straciły kończynę – zaznaczyła w czasie swojego wystąpienia dr Marlis Gonzalez-Fernandez.

W ramach Forum Amputacji odbyły się również dwie sesje szkoleniowe. Szkolenie z “Nauki chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym” poprowadziła z Holandii Lisan Scheepers – fizjoterapeutka specjalizująca się w rehabilitacji osób po amputacji, specjalistka Össur Academy, a dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione, fizjoterapeutka i kierowniczka zespołu rehabilitantów krakowskiego ośrodka Znowu w Biegu przedstawiła temat “Treningu stabilizacji głębokiej u osób po amputacji”.

Organizatorzy zapewniają, że Forum Amputacji stanie się wydarzeniem cyklicznym. Datę kolejnej konferencji zapowiedziano na październik 2020.

Szczegóły dostępne są na stronie: www.forumamputacji.pl

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu