Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Cała Polska

bezpłatne

Organizator – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 

Data: 2020-12-10 – 2020-12-13

Forma: zdalne

Koszt: bezpłatne

Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Podniesienie i rozwinięcie kompetencji 300 osób z kadry instruktorskiej FAR, wolontariuszy i specjalistów zaangażowanych w realizację programów rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR),
  • wolontariuszy Aktywnej Rehabilitacji (AR),
  • specjalistów zaangażowanych w programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  • specjalistów świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących bezpośrednie wsparcia osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz największymi ograniczeniami funkcjonalnymi, w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu, wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, włączenie środowiskowe, aż do pełnego przygotowania ON do pełnienia ról społecznych,
  • We wszystkich powyższych działaniach podstawą do zarządzania procesem rehabilitacji może być ICF.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 20 szkoleń, w których udział brać mogą osoby z całej Polski. Każde szkolenie obejmować będzie 20 godzin zajęć i trwać będzie trzy dni.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez biura regionalne FAR lub bezpośrednio do biura centralnego w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją dostępne po wcześniejszym kontakcie z biurem FAR.

Źródło: https://www.far.org.pl/szkolenia-z-zakresu-zastosowania-icf-w-programach-rehabilitacji-spo%C5%82ecznej-i-zawodowej-on_2020/o-projekcie_icf-2020.html

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu