Projekt Aktywuj Pracę dla osób z niepełnosprawnościami

ogólnopolskie

0

Organizator: Fundacja Aktywizacja.

Termin trwania projektu: 29.01.2021r. – 30.04.2021r.

Zakres terytorialny: ogólnopolski.

Cel projektu: zrekrutowanie i wsparcie kandydatów w przygotowaniu do zatrudnienia oraz uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia u pracodawców współpracujących z Fundacją m.in. Poczta Polska S.A., spółkach Grupy ORLEN i spółkach grupy ENEA.

Adresaci projektu:

  • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • osoby chcące podjąć zatrudnienie.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • rekrutacja,
  • doradztwo zawodowe,
  • konsultacje psychologicznych,
  • konsultacje prawne,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych przez organizację szkoleń,
  • przygotowania do zatrudnienia, jak i w początkowej fazie jej trwania.

Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

Więcej informacji o projekcie:

https://aktywizacja.org.pl/

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu