Krakowskie Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40 w Krakowie

bezpłatne

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym ma na celu odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz aktywizację dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Półkolonie zostały podzielone na tygodniowe turnusy, w każdy bierze udział kilkanaście dzieci .

W wypoczynku letnim mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwość samodzielnego przebywania na półkolonii pod opieką zapewnioną przez organizatorów.

Półkolonie są w całości finansowane przez Gminę Kraków. Organizatorem jest Fundacja Poland Business Run.

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu