Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V

Kraków

bezpłatne

Organizator – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 

Data: 

  • 2021-01-04 – 2021-01-15 – Zamość
  • 2021-01-05 – 2021-01-15 – Kołobrzeg
  • 2021-01-05 – 2021-01-15 – Kleszczów
  • 2021-01-23 – 2021-02-02 – Supraśl
  • 2021-01-30 – 2021-02-09 – Wisła
  • 2021-01-31- 2021-02-10 – Kraków

Forma: obóz AR 

Koszt: bezpłatne

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.

Projekt stanowi kontynuację programu aktywizacji i włączenia społecznego osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, prowadzonego przez FAR w formule zadań powierzanych oraz zadań zlecanych, w sposób ciągły od 2011r.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

  • Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:
  • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu
  • Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.
Źródło: https://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spo%C5%82eczna-os%C3%B3b-poruszaj%C4%85cych-si%C4%99-na-w%C3%B3zku-inwalidzkim-v.html

2023

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu