Klub Integracji Społecznej

Kraków

bezpłatne

Organizator: Fundacja Sustinae

Termin trwania projektu: 01.06.2019 roku do 31.10.2021r.

Zakres terytorialny: Gmina Miejska Kraków

Cel projektu: aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Krakowa z niepełnosprawnością.

Adresaci projektu:

  • mieszkańcy Krakowa,
  • brak aktywności zawodowej,
  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • wsparcie specjalistyczne: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych,
  • szkolenia zawodowe i budujące kompetencje zawodowe uczestników,
  • możliwość realizacji 3 – miesięcznych staży zawodowych.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

Więcej informacji o projekcie:

Fundacja Sustinae

Klub Integracji Społecznej

ul. Szlak 65, 31 – 153 Kraków

tel. 728 430 907

[email protected]

http://fundacjasustinae.org/klub-integracji-spolecznej/

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu