Pułapki rentowe – dlaczego warto podjąć pracę i wyjść ze strefy komfortu?

Wiele osób z niepełnosprawnościami posiada ogromny potencjał, mnóstwo umiejętności, które są przydatne także na polu zawodowym. Niekiedy zdarza się, że te cechy są uśpione, ukryte pod płaszczykiem obaw i niepewności siebie. Nie jesteśmy przekonani, czy sobie poradzimy w nowym otoczeniu i wśród nieznanych dotąd ludzi. Warto jednak podjąć wyzwanie – dlaczego?

Jako osoby z niepełnosprawnościami  stanowimy szczególną grupą na rynku pracy. Pracodawcy mogą ubiegać się o szereg dofinansowań z racji zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami. Między innymi mają możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzenia czy dostosowania miejsca pracy do naszych potrzeb. Można się z nimi szczegółowo zapoznać, np. odwiedzając stronę internetową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zatem, zarówno indywidualny potencjał, jaki i kwestie ekonomiczne są naszymi atutami na rynku pracy.

Jak znaleźć coś dla siebie?

Aby zrobić ten pierwszy krok i zacząć przeglądać oferty pracy, kluczowa jest wiara w swoje umiejętności i świadomość własnego potencjału. Nasze życie, jego jakość, zależy tylko od nas. Nie bójmy się więc, zróbmy ten pierwszy krok i zacznijmy działać.

Warto spróbować czegoś nowego, by przekonać się czy dana zmiana wyjdzie nam na dobre. Jeśli nie macie pracy i nie wiecie, co chcecie robić w życiu, nie martwcie się, bo z czasem i przy odrobinie wysiłku to może ulec zmianie. Często dopiero w trakcie przeglądania ofert i badania rynku, przekonujemy się, czego tak naprawdę chcemy w życiu zawodowym i w czym czujemy się dobrze.

Podobnie, gdy mamy już pracę, ale nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, a nie wiemy,  jaka zmiana będzie dla nas dobra. Poszukajmy, a z pewnością znajdziemy coś dla siebie. Nie ma oczywiście gwarancji, czy pierwsza albo nowa praca dadzą to, czego oczekujemy, ale warto próbować do skutku.

Praca zdalna nie tylko na czasy pandemii

W dobie wszechobecnych udogodnień technologicznych, gdy prawie każdy ma w domu Internet, coraz bardziej popularna staje się praca zdalna. Nie wychodząc z domu, można pracować i czerpać z tego satysfakcję. Z mojej własnej perspektywy i ponad 3-letniego doświadczenia w pracy z domu, muszę przyznać, że jest to bardzo wygodna forma zatrudnienia.

Nie tracimy cennego czasu na dojazd do miejsca pracy, nie mówiąc już o sytuacji, gdy mieszkamy w małej miejscowości, z infrastrukturą niedostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych i z kłopotliwym połączeniem komunikacyjnym z innymi miastami.

Poza tym w domowym zaciszu możemy skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków bez rozmawiających w tym samym pokoju współpracowników i tłumu, często towarzyszącego wspólnej pracy na określonej przestrzeni.

Nic nie tracisz – renta, praca i niezdolność do pracy

Czasem zdarza się, że osoby z niepełnosprawnościami  uważają, że pobierając rentę nie mogą podjąć pracy. Jest to mit, który wyrósł na kanwie mylącego nazewnictwa. Każdy rencista ma na orzeczeniu z ZUS informację o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Możemy znaleźć tam również dopisek, że ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji – nawet to nie oznacza braku możliwości zatrudnienia.

Osoby z niepełnosprawnościami pobierające świadczenia z ZUS mogą pracować! Istotne jest jednak, aby kontrolować swoje miesięczne przychody i porównywać je z aktualnie obowiązującym limitem. Najlepiej sprawdzać go regularnie, co kwartał, na stronie ZUS, bo z taką częstotliwością limity te są aktualizowane. Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów można sprawdzić na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty .

Zasadniczo w naszym kraju obowiązują dwie kwoty graniczne wynoszące 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Progi w drugim kwartale 2021 roku

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku pierwszy próg przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto), po przekroczeniu którego renta zostanie zmniejszona, wynosi obecnie 3977,10 zł brutto. Gdy nasze zarobki nie przekroczą tej kwoty, świadczenie nie ulega zmianie. Dopiero kiedy zarobki będą wyższe, niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, co  w drugim kwartale 2021 roku oznacza kwotę w wysokości 7386,10 zł brutto, należy zgłosić to do ZUS, aby ten zawiesił nam wypłatę świadczenia w danym miesiącu. W przeciwnym razie świadczeniobiorca będzie musiał zwrócić wypłacone mu pieniądze.

Przychody miesięczne w granicach od 3977,10 zł do 7386,10 zł brutto spowodują zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie:

  • 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i
  • 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Tylko renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu pierwszego progu przychodu.

ZUS, podejmując decyzję o zawieszeniu lub okrojeniu naszej renty, bierze pod uwagę zarobki z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że praca jest doskonałą formą rehabilitacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku, stanowiąca podstawowy dokument dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, określa rehabilitację jako: „zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”. Z kolei rehabilitacja zawodowa w zamierzeniu ma wpływać na wspomniane wyżej aspekty poprzez podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną.

Praca daje nam nie tylko niezależność finansową, ale także satysfakcję, poczucie sprawstwa i świadomość bycia potrzebnym. Wpływa więc na jakość naszego życia w wielu jego aspektach. Można tu także wymienić choćby poszerzanie wiedzy, zwiększenie motywacji do działania, lepszą organizację czasu, płynące z zarobków możliwości ciekawszego spędzania czasu wolnego, zadowolenie z siebie czy wieloletnie przyjaźnie, które bardzo często zawiązują się w miejscu pracy – i to na pewno nie wszystko.

Korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia można mnożyć, ale najlepiej przekonać się o nich „na własnej skórze”, podejmując pracę lub chociaż działania zmierzające do jej otrzymania.

Sylwia Ziarnik

Artykuł nie stanowi porady prawnej, a informacje w nim zawarte mogą się zdezaktualizować. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, zgłoś się do specjalisty zajmującego się danym zagadnieniem.

Źródło:

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu