Przedsiębiorca z PO WEREM!

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A w Chrzanowie informuje, że realizuje projekt  pt. „Przedsiębiorca z PO WERem!”. Projekt realizowany jest w ramach Podziałania 1.2.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez udzielanie dotacji na założenie mikroprzedsiębiorstw oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 18-29 r.ż.  które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.  z powodu pandemii covid-19.

Adresaci projektu:

  • osoby w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19,
  • mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • osoby pozostające bez pracy,
  • osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Oferowane formy wsparcia:

  • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • warsztaty interpersonalne,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotacje 23 050,00 zł,
  • wsparcie pomostowe finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Niniejszy projekt jest dedykowany również do osób z niepełnosprawnościami, które po spełnieniu warunków określonych w projekcie mogą założyć działalność gospodarczą i na ten cel otrzymać dotację w wysokości 23 050,00 zł oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Więcej informacji pod adresem: https://armz.pl/?p=746.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z biurem w Chrzanowie tel. 797 780 184 lub [email protected].

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu