Podsumowanie projektu “Centrum Kształcenia Zawodowego OzN”

Zakończył się trzyletni projekt realizowany w ramach projektu “Centrum Kształcenia Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami” finansowany z grantu od State Street Foundation. Projekt realizowany był przez Fundację Poland Business Run. W tym czasie udało nam się zrealizować mnóstwo działań, które realnie wpłynęły na poprawę sytuacji OzN na rynku pracy. Jednym z nich jest utworzenie portalu aktywizuj.pl.

Aktywizacja zawodowa

Filarem projektu była aktywizacja zawodowa. Dzięki kursom, warsztatom i konsultacjom z doradcą zawodowym, uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje w wyuczonym zawodzie lub szkolili się w zupełnie nowej dziedzinie. W trakcie 3 edycji zrealizowano łącznie 33 szkolenia. Z programu aktywizacji zawodowej skorzystało 29 osób. Uczestnicy docenili możliwości, jakie dał im udział w projekcie aż 92,9% z nich stwierdziło, że uczestnictwo zwiększyło ich kwalifikacje zawodowe.

Trenerzy Wsparcia

Trener Wsparcia to osoba po amputacji lub z niepełnosprawnością ruchową, która wróciła już do samodzielności po wypadku lub chorobie, odbyła serię szkoleń i jest gotowa dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi osobami w podobnej sytuacji. W ramach projektu przeszkolono i przygotowano do pracy 14 nowych Trenerów Wsparcia, którzy pomagają osobom po amputacji wrócić do aktywności, w tym również motywują do podjęcia pracy. 

– Wspieranie ludzi potrzebujących pomocy to moja pasja. Zawsze wiedziałam, że chcę pomagać, ale odkąd zostałam TW wiem też, JAK to robić. Z roku na rok potrzebujących mojej pomocy jest coraz więcej – opowiada jedna z Trenerek Wsparcia.

Platforma Aktywizuj.pl

To właśnie z projektu powstała strona aktywizuj.pl, która jest bazą wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami oraz po amputacji, szukających informacji o dofinansowaniach, rehabilitacji, niezbędnych dokumentach i procedurach w instytucjach publicznych. Pomagamy również w powrocie na rynek pracy publikując aktualne oferty pracy, informacje o kursach zawodowych, szkoleniach, wyjazdach adaptacyjnych czy projektach. Są również nowe pomysły na dalszy rozwój serwisu.

Obozy sportowe i integracja

Fundacja Poland Business Run zorganizowała 6 obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową 3 letnie i 3 zimowe. W czasie tych spotkań beneficjenci m.in. uczyli się jazdy na snowboardzie, zdobywali polskie góry oraz doskonalili swoje umiejętności korzystania z protezy. W wyjazdach wzięły udział aż 63 osoby z niepełnosprawnością ruchową. 

Dziękuję za możliwość udziału w zimowym obozie Winter Mountain Camp. W mojej pamięci zostanie niesamowita atmosfera, której mogłam doświadczyć podczas wspólnych wędrówek, a którą tworzyli profesjonalni i dbający o nas przewodnicy, ich fachowość, podejście i zaangażowanie były na najwyższym poziomie. W czasie trwania obozu poznałam wielu wartościowych i inspirujących ludzi. (…) To niezwykle ważne, co Państwo robicie w zakresie turystyki dla osób z niepełnosprawnościami podkreśla Bożena, uczestniczka zimowego obozu.

Poza campami sportowymi zostały zorganizowane Dni Beneficjenta Fundacji Poland Business Run, które były okazją do integracji osób z niepełnosprawnością. W ciągu 3 lat odbyły się 3 spotkania zarówno w formule stacjonarnej, jak i online! Nie zabrakło ciekawych spotkań ze specjalistami, nowych relacji i przyjaźni. Na uczestników czekały m.in. zajęcia jogi, treningi z udziałem fizjoterapeutów, a także konsultacje z psychologiem.

Rehabilitacja

Dofinansowanie umożliwiło odbycie turnusów rehabilitacyjnych przez 46 osób z niepełnosprawnością ruchową. Dzięki pomocy specjalistów beneficjenci nauczyli się funkcjonowania z protezą, skorzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz pomocy psychologicznej. W czasie pobytu na niektórych turnusach zrealizowano również indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. To bezcenne wsparcie w powrocie na rynek pracy.

Szkolenia

Zorganizowano 12 spotkań z pracownikami State Street w Krakowie i Gdańsku na temat niepełnosprawności. Dzięki tym szkoleniom pracownicy mieli okazję poznać inkluzywny język oraz dobre praktyki w kontakcie z OzN.

Podsumowanie projektu

Dzięki 3-letniej współpracy, udało się zrealizować zakładane cele:

  • świadczenie kompleksowej pomocy osobom po amputacjach zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym,
  • utworzenie platformy internetowej, która jest bazą wiedzy na temat powrotu do sprawności po amputacji,
  • współpraca z korporacjami w celu zwiększania świadomości dot. zatrudnienia OzN,
  • promowanie kultury dostępności i inkluzywności.

Firma Bez Barier

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz niwelowaniem barier społecznych do kontaktu z Fundacją Poland Business Run, która w swojej ofercie w ramach projektu Firma Bez Barier posiada:

  • szkolenia z procedur zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
  • szkolenia z komunikacji i inkluzywnego języka,
  • audyty dostępności architektonicznej budynków,
  • audyty stron internetowych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.dostepnosc24.pl

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu