Opieka zdrowotna – co przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Od 2018 roku osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługują dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń. Jakie ulgi są dostępne i jak z nich skorzystać? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Na mocy ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do różnych przywilejów.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane poza kolejnością

Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być udzielane poza kolejnością w:

  • placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, położne),
  • poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), 
  • szpitalach, 
  • ramach usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach 
  • rehabilitacji leczniczej (bez limitu, zgodnie ze wskazaniami medycznymi).

Placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Jeśli nie jest to możliwe, w najbliższym możliwym terminie poza listą oczekujących (nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej).

2.  Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielanych bez skierowania

Wyjątek stanowią drogie badania diagnostyczne (np. rezonans magnetyczny) i rehabilitacja lecznicza. W tych przypadkach każdorazowo wymagane jest skierowanie od lekarza NFZ. 

3. Wyroby medyczne

Wyroby medyczne wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.) mogą być zlecane do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. Oznacza to, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać zlecenie na wyroby medyczne, np. protezę kończyny dolnej częściej niż wskazują na to okresy w powyższym rozporządzeniu. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, czyli najczęściej tą osobą jest lekarz specjalista o specjalizacji określonej w ww. rozporządzeniu.

4. Rehabilitacja lecznicza

Ustawa z 2018 roku znosi limit finansowania świadczeń w zakresie finansowania przez NFZ rehabilitacji leczniczej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to możliwość prowadzenia bardziej indywidualnej terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta. Po danym cyklu terapeutycznym, pacjent będzie mógł ubiegać się o dalszą rehabilitację na podstawie orzeczenia i nowego skierowania. 

Jak ubiegać się o prawo do bezpłatnej rehabilitacji, przedstawia grafika poniżej.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html

5. Inne ulgi dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Leczenie stomatologiczne 

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługują:

  • znieczulenie ogólne, 
  • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Decyzję o zastosowaniu znieczulenia ogólnego podejmuje lekarz dentysta, biorąc pod uwagę dokumentację medyczną pacjenta, sporządzoną przez lekarzy innych specjalizacji. O zastosowaniu materiału światłoutwardzalnego oraz o wyborze konkretnego materiału wypełniającego, również decyduje lekarz dentysta już w trakcie zabiegu.  

Bezpłatny pobyt w szpitalu rodziców dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rodzice lub opiekunowie przebywający w szpitalu z dzieckiem lub z osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie ponoszą opłat za ten pobyt. Czynności, jakie wykonuje opiekun dziecka w szpitalu, są określone jako dodatkowa opieka pielęgnacyjna. Prawo do pobytu rodzica w szpitalu nie jest ograniczone czasowo.

Ważne: Aby uzyskać którekolwiek z wyżej wymienionych świadczeń, niezbędne jest okazanie orzeczenia o określonym stopniu niepełnosprawności.

Źródła:

https://pacjent.gov.pl/uprawnienia-szczegolne
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=114594
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
https://kif.info.pl/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci/

Maria Mol

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2023

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu