Doskonalenie kompetencji zawodowych dzięki bezpłatnym kursom

kursy zawodowe

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach w ramach projektu: „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.

Kursy, do minimum lutego 2021 roku, prowadzone są w formule on-line, na specjalnie wydzielonej Platformie Moodle WNE UW: “szkolenia”. Dostęp do platformy uzyskuje się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Obecnie w ofercie znajdują się następujące kursy:

1. Kursy sprawozdawczości finansowej: analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i instytucji użytku publicznego – kursy dla dorosłych aktywnych zawodowo, niepracujących bądź chcących zmienić pracę;

2. Akademia umiejętności menedżerskich:  cykle szkoleniowe dla osób dorosłych, będących pracownikami przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych;

3. Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości: kursy dla osób o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających
rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości;

4. Angielski w miejscu pracy: kursy poświęcone funkcjonowaniu na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym, zajęcia skierowane do osób poszukujących pracy (a także posiadających pracę i pragnących zmian, a także osób bez pracy) i odznaczających się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie B2;

5. Kursy ekonomiczne dla seniorów: kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości. Zajęcia będą miały
charakter spotkań tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym (50+)

6. Kursy języka angielskiego dla seniorów: kształcenie w zakresie języka angielskiego na poziomie podstawowym/początkującym (60+)

7. Marketing inicjatyw lokalnych: zajęcia z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób realizujących projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne)

Punktem wspólnym w procesie rekrutacji są następujące kwestie:

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
a) w chwili przystąpienia do Projektu mają ukończone 18 lat;
b) wypełnią i wyślą formularz rekrutacyjny dostępny na stronie
WNE UW:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne;
c) złożą w 3 egzemplarzach umowę szkoleniową wraz z załącznikami.

2. Kryteria rekrutacji:
a) minimum 18 lat w chwili składania formularza zgłoszeniowego;
b) posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej (weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu zgłoszeniowym o posiadaniu wykształcenia średniego);
c) znajomość języka polskiego pozwalająca na pełne zrozumienie przekazywanych treści dydaktycznych oraz aktywny udział w zajęciach (poziom min. C1) – kryterium dotyczy tylko obcokrajowców;
d) podanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie WNE UW;
e) w sytuacjach spornych decydowała będzie kolejność zgłoszeń.


3. Niezależnie od w/w kryteriów priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne.
Przypadki takie będą jednak rozpatrywane indywidualnie w celu weryfikacji, czy WNE UW będzie w stanie zaspokoić potrzeby danej osoby niepełnosprawnej (w przypadku kursów stacjonarnych). Decyzje w tej sprawie podejmował będzie Kierownik Projektu.

Wydział oferuje pomoc w procesie rekrutacji, opiekę administracyjną i – oczywiście – opiekę merytoryczną na kursie.

Więcej informacji udziela:

Sekcja ds. Badań i Publikacji

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Kontakt:

numer telefonu: 22 55 49 183, 22 554 91 86,

[email protected]

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/


Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2023

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu