Międzynarodowa Konferencja PFRON

Budynek Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW 408) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, platforma internetowa.

wydarzenie bezpłatne

Organizatorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL).

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Ma być okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, zamierzeniem organizatorów jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do rozwiązań polskich i międzynarodowych.

Program konferencji: Program – Biuletyn Informacji Publicznej PFRON

Formularz rejestracyjny – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu