Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia

cała Polska

bezpłatne

Realizator: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Okresy realizacji projektu:
  I.  01.04.2021 – 31.03.2022
 II.  01.04.2022 – 31.03.2023
III.  01.04.2023 – 31.03.2024

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na określone stanowiska pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.


Kryteria przyjęcia do projektu:

 • wiek 18 lat i więcej do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź orzeczenia wydanego dla celów rentowych,
 • niekorzystanie z innych typów aktywizacji zawodowej jak np. udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, bądź uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków publicznych, których formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych profili funkcjonalnych z zastosowaniem ICF i zaplanowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika projektu,
 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych),
 • stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje (np. kursy językowe, szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy),
 • specjalistyczne wsparcie coachingowe/psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • wsparcie w trakcie zatrudnienia, na stanowisku pracy.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.

Więcej na stronie:

FAR – Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na-podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu