Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI

cała Polska

bezpłatnie

Realizator: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022

Celem projektu jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:
– poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się
– poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi
– uzyskały jak największą niezależność psychiczną
– uzyskały jak największą niezależność fizyczną
– podniosły stopnień świadomości własnego ciała,
– podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.
– włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka, praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne.

Warunki przystąpienia do projektu:
– wiek od 4 do 16 lat
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
– posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu z pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju 

Więcej na stronie:

FAR – Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu