Microsoft Exchange Online DevOps Engineer

Microsoft Exchange Online DevOps Engineer

Zakres obowiązków: Administracja i obsługiwanieincydentów (trzecia linia wsparcia) Ciągłe doskonalenie / konfiguracje/aktualizacje Change Management Szukamy Ciebie jeśli: Posiadasz minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu i zarządzaniu produktami Office 365 na dużą skalę, Posiadasz wiedzę na temat Exchange z głównym naciskiem na rozwiązania Online, Masz wiedzę na temat konfiguracji hybrydowych Exchange Server, Masz doświadczenie w email […]

Czytaj dalej…

Windows 10 DevOps Engineer

Windows 10 DevOps Engineer

Zakres obowiązków: Development Security Administracja wdrożeniem systemu Windows 10 Szukamy Ciebie jeśli: Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu Windows as a Service (Cloud Management Windows) – oczywiście przed wersjami chmurowymi pracowałeś w środowisku on-prem, więc wiesz wszystko o klasycznym Windowsie, ale to nie jest czynnik dyskwalifikujący do objęcia tego stanowiska, Jesteś biegły w Windows 10, SCCM, Autopilot, […]

Czytaj dalej…

IT Engineer

IT Engineer

Zakres obowiązków: Implementacja aplikacji webowej Rozwój i utrzymanie środowiska aplikacyjnego Rozwój własny Dbanie o bezpieczeństwo platformy Szukamy Ciebie jeśli: Masz doświadczenie we wdrażaniu systemów z użyciem narzędzi takich jak GitLab CI/CD, Jenkins lub Azure DevOps, Masz doświadczenie w zarządzaniu i administracji serwerami Linux, Potrafisz tworzyć skrypty w językach Python / Bash oraz automatyzować zadania przy […]

Czytaj dalej…

Workday Functional Consultant

Workday Functional Consultant

Zakres obowiązków: Keep abreast of Workdayfunctionaldevelopments and roadmaps inorder to drivecontinuous improvementinitiatives andsupport business strategies andoperationalneeds. Provide deep subject matterexpertise indesignated functional area ofWorkday inorder to solve problems. Collaborate with the ProductOwner and theWorkday Application MaintenanceSupport (IT)team. Work with countries to design theirWorkdaysolution based on the alreadydesigned GlobalFootprint, in partnerships with ourWorkdaydeployment partner to deployWorkdayglobally. […]

Czytaj dalej…

Workday Absence & HCM Specialist

Workday Absence & HCM Specialist

Zakres obowiązków: Serve as a subject matter expert inWorkdayAbsence and HCM matters andinvolve in designand modification efforts forcontinual systemalignment with businessobjectives. Perform Workday administrativefunctionsrelating to Workday Absence andHCM modules. Manage the Production andestablish awell-controlled systemsenvironment. Provide end-user support, changemanagementand issue resolution. Szukamy Ciebie jeśli: You have experience in participating in Workday delivery & support with […]

Czytaj dalej…

Data Platform Engineer

Data Platform Engineer

Zakres obowiązków: Utrzymanie obecnego środowiska; Dbanie o bezpieczeństwo platformy; Opracowywanie nowych projektów i rozwiązań; Wsparcie klientów przy ubogacaniu inżynierii danych. Szukamy Ciebie jeśli: Znasz język angielski na poziomie B2; Potrafisz rozwiazywać problemy; Dowozisz tematy dostosuwjąc się do nowych sytuacji; Swobodnie poruszasz się w środowisku RHEL/Linux (doświadczenie w roli admina); Masz doświadczenie z automatyzacją rozwiązań (skryptowanie, […]

Czytaj dalej…

2023

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu